Vở Campus 120 trang có chấm DANCING LETTERS

19,200

Vở Campus 120 trang có chấm DANCING LETTERS

Đặc điểm:  Dòng kẻ: ngang có lề có chấm.

Số trang: 120 trang.

Kích thước: Khổ B5 – 179 x 252mm.

Định lượng: 58-65g/m2-