Giấy Photo A5, Double A, 70gsm, 90%

37,500

Giấy in, photo A5 hiệu Double A

Định dạng: 70gsm

Độ trắng 90%