Giấy Photo A4, IK Plus, 70gsm, 90%

68,000

Giấy in, photo A4, hiệu IK Plus

Định lượng: 70gsm

Độ trắng 90%