Bút chỉ chiếu( dùng trong hội thảo cùng máy chiếu)

75,000

Bút chỉ chiếu

Hàng Đài Loan, yên tâm vì chất lượng