Băng dính trong 1cm

2,500

Băng dính trong 1cm

Hàng Việt Nam chất lượng cao.