Băng dính trong 1,8cm – 10 cuộn/cây @

3,500

Băng dính trong 1,8cm – 10 cuộn/cây

Hàng Việt Nam chất lượng cao.