Băng dính si trung 5cm, 6 cuộn/cây

14,500

Băng dính si trung 5cm, 6 cuộn/cây

Hàng Việt Nam chất lượng cao.