Băng dính si trung 3,6cm, 8 cuộn/cây

11,500

Băng dính si trung 3,6cm, 8 cuộn/cây

Hàng Việt Nam chất lượng cao.