Băng dính si 5cm dày, 6 cuộn/ cây

17,500

Băng dính si 5cm dày, 6 cuộn/ cây

Hàng Việt Nam chất lượng cao.