Băng dính si 3,6cm dày, 8 cuộn/ cây

14,500

Băng dính si 3,6cm dày, 8 cuộn/ cây

Hàng Việt Nam chất lượng cao.