Băng dính 2 mặt 4,8cm mỏng – 6 cuộn/cây

11,500

Băng dính 2 mặt 4,8cm mỏng – 6 cuộn/cây

Hàng Việt Nam chất lượng cao