Băng dính 2 mặt 2cm dày – 15 cuộn/cây

7,500

Băng dính 2 mặt 2cm dày – 15 cuộn/cây
Hàng Việt Nam chất lượng cao