Băng dính 2 mặt 2,4cm – 12 cuộn/cây

9,500

Băng dính 2 mặt 2,4cm – 12 cuộn/cây

Hàng Việt Nam chất lượng cao