Băng dính 2 mặt 0,5cm dày

1,000

Băng dính 2 mặt 0,5cm dày

Hàng Việt Nam chất lượng cao.